Servicii
Producător

AO RECICLARE preia, prin Contract de Preluare Responsabilitate, obligația ce revine producătorilor, de a organiza activitatea de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

 

Beneficiile transferului de responsabilitate către AO RECICLARE:

Beneficiile operatorilor de colaborare cu
AO RECICLARE:

Optimizarea costurilor

Prin Contractul de Preluare a Responsabilității, AO RECICLARE optimizează costurile companiei aferente îndeplinirii obligatiilor legale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje. Tarifele practicate reflectă costurile de operare ale operatorilor de gestionare a deșeurilor (colectori, transportatori, sortatori, reciclatori), precum și costurile de operaționale ale Asociației, corelate cu dezvoltarea programelor naționale de informare și educare a consumatorilor, investiții în infrastructură de colectare separată a deșeurilor de ambalaje și dezvoltarea capacităților proprii de gestionare a deșeurilor de ambalaje.

Sustenabilitatea sistemului

AO RECICLARE asigură îndeplinirea obiectivelor de valorificare și reciclare ale oproducătorilor afiliați, obligandu-se, prin contract să plătească eventualele penalitati datorate de aceștia pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de reciclare/ valorificare ale deseurilor de ambalaje transferate.

Tratament egal aplicat tuturor benefeciarilor

Toți beneficiarii serviciilor AO RECICLARE au aceleași drepturi și obligații indiferent de statut, cota de piata, domeniu de activitate sau tip/cantitate de ambalaje plasată pe piața.

Tarife de
gestionare

Sticlă

Plastic

Hârtie/Carton

Metal

Lemn

0,50 lei/kg

4,00 lei/kg

0,75 lei/kg

1,40 lei/kg

1,00 leu/kg

Documentele necesare încheierii contractului pentru implementarea obligatiilor privind Responsabilitatea Extinsă a Producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare și reciclare, precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deseurile de ambalaje valorificate/reciclat:

Servicii
Producător

AO RECICLARE preia, prin Contract de Preluare Responsabilitate, obligația ce revine producătorilor, de a organiza activitatea de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.

 

Beneficiile operatorilor de colaborare cu
AO RECICLARE:

Optimizarea costurilor

Prin Contractul de Preluare a Responsabilității, AO RECICLARE optimizează costurile companiei aferente îndeplinirii obligatiilor legale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje. Tarifele practicate reflectă costurile de operare ale operatorilor de gestionare a deșeurilor (colectori, transportatori, sortatori, reciclatori), precum și costurile de operaționale ale Asociației, corelate cu dezvoltarea programelor naționale de informare și educare a consumatorilor, investiții în infrastructură de colectare separată a deșeurilor de ambalaje și dezvoltarea capacităților proprii de gestionare a deșeurilor de ambalaje.

Sustenabilitatea sistemului

AO RECICLARE asigură îndeplinirea obiectivelor de valorificare și reciclare ale oproducătorilor afiliați, obligandu-se, prin contract să plătească eventualele penalitati datorate de aceștia pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de reciclare/ valorificare ale deseurilor de ambalaje transferate.

Tratament egal aplicat tuturor benefeciarilor

Toți beneficiarii serviciilor AO RECICLARE au aceleași drepturi și obligații indiferent de statut, cota de piata, domeniu de activitate sau tip/cantitate de ambalaje plasată pe piața.

Tarife de
gestionare

Sticlă – 0.50 lei/kg

Plastic – 4.00 lei/kg

Hârtie/Carton – 0.75 lei/kg

Metal – 1.40 lei/kg

Lemn – 1.00 leu/kg

Documentele necesare încheierii contractului pentru implementarea obligatiilor privind Responsabilitatea Extinsă a Producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare și reciclare, precum și a obligațiilor de raportare a datelor privind ambalajele și deseurile de ambalaje valorificate/reciclat:

Ne propunem să evităm îngroparea a circa 1000 Tone lunar,
dar pentru asta avem nevoie de implicarea fiecăruia!

Cum poți ajuta:
  • Sortează și tu
  • Distribuie materialele postate pe pagina noastră de Facebook
  • Motivează prietenii, rudele, cunoștințele și colegii de munca sa sorteze și ei
  • Înscrie-te ca voluntar în cadrul campaniei