Despre Noi

Asociația Obștească RECICLARE este o organizație de implementare a obligatiilor privind Responsabilitatea Extinsă a Producătorului. Asociația preia responsabilitatea producătorilor și importatorilor care plasează pe piața din Republica Moldova produse ambalate și generează deșeuri de ambalaje, în vederea realizării obligațiilor legale de reciclare și valorificare a acestora.Asociația a fost înființată în decembrie 2013 și deține Autorizația de mediu pentru preluarea responsabilității pentru deșeurile de ambalaje în calitate de sistem colectiv.
Toate activitățile Asociației sunt raportate la obiectivelor de reciclare/valorificare naționale, ce pot fi îndeplinite doar printr-un efort colectiv și prin oferirea unor servicii profesioniste, cu tarife decente, atractive pentru orice agent economic responsabil.
În același spirit ne propunem sa acordăm o atenție deosebita educării populației în spiritul colectarii separate a deșeurilor, asigurând în același timp o îmbunătățire a infrastructurii și logisticii necesare acestei colectării.

Q&A

REP reprezintă o politică de mediu în care responsabilitatea producătorului unui produs este extinsă până la stadiul postconsum al ciclului de viață al produsului, producătorul fiind responsabil de colectarea și valorificarea ulterioară a ambalajului produsului pe care la plasat pe piață. 

 

REP implică transferul responsabilității (din punct de vedere financiar și organizațional) de la guverne/municipalități la producători.

 

REP este, în egală măsură, o încurajare a producătorilor de a ține cont de mediu în timpul fazelor de proiectare și fabricație a produselor și, totodată, o stimulare pentru a reduce utilizarea resurselor primare, a promova utilizarea de materiale secundare și a face schimb de produse pentru a reduce deșeurile.

Atât Legea nr. 209/2016 privind deșeurile cât și HG 561/2020, pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje prevede că obligațiile producătorilor supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului se realizează:

  1. individual; sau
  2. prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către sistemul colectiv.

Sistem individual reprezintă situația cînd un producător își organizează propriul sistem (Responsabilitatea individuală a producătorului), iar sistemul colectiv – atunci când mai mulți producători decid să colaboreze și astfel își transferă responsabilitatea către o organizație specifică (Responsabilitatea colectivă a producătorului).

AO RECICLARE preia responsabilitățile de mediu ale agenților economici în ceea ce privește:
– responsabilitate de mediu pe care o au producătorii de ambalaje;
– raportarea cantității de ambalaje;
– reprezentarea la controlul autorităților de mediu pe aspectele ce țin de preluarea responsabilității – întreaga răspundere o purtăm noi!

Un sistem colectiv vine în ajutorul operatorilor economici care au obligația de a raporta cantitatile de ambalaje și de a le valorifica cel puțin pană la textele minime prevăzute în Legea 209/2016. AO RECICLARE preia, astfel, responsabilitatea operatorilor economici de a raporta și valorifica ambalajele produse sau introduse pe piața Republicii Moldova.

HG 561/2020 stabilește obiective de valorificare și reciclare pentru fiecare an, începând cu anul 2023 și până în 2029. Pentru anul 2024, obiectivele sunt următoarele: 

– 20% din greutate pentru sticla;
– 20% din greutate pentru hartie/carton;
– 20% din greutate pentru metal;
– 11% din greutate pentru plastic;
– 5% din greutate pentru lemn.

– Identificarea corecta a tuturor obligațiilor de raportare/valorificare;

– Metoda de calcul a obligatiilor nu reflecta realitatea;

– Estimari, calcule eronate etc.;

– Lipsa documentelor de trasabilitate sau documente neconforme;

– Nedeclararea ambalajelor reutilizabile sau lipsa documentelor doveditoare privind ambalajele reutilizabile;

Ne propunem să evităm îngroparea a circa 1000 Tone lunar,
dar pentru asta avem nevoie de implicarea fiecăruia!

Cum poți ajuta:
  • Sortează și tu
  • Distribuie materialele postate pe pagina noastră de Facebook
  • Motivează prietenii, rudele, cunoștințele și colegii de munca sa sorteze și ei
  • Înscrie-te ca voluntar în cadrul campaniei